ASC ANNOUNCEMENT
In our farms belonging to Tumay and our group companies, there were no disease outbreaks for Sea Bream and Sea Bass species in 2020, critically endangered animals or mammals were not harmed. 
 
In our Kdm Tarım farm, one of the farms of Tumay and our group companies, 27,658 fish escapes from sea bass were detected in 2020.
In our Kdm Tarım farm, one of our farms belonging to Tumay and our group companies, the total amount of unexplained losses for the cages finished in 2020 for sea bream and sea bass is 23,946.
 
In our facilities where the ASC standard is applied, local authorities and the ASC committee will be informed about the possible fish escapes and the amount of escape, in case of damage to endangered animals and / or mammals. Information will be published at www.tumaygroup.com.
 
In case of possible fish deaths observed in all our farms belonging to Tumay and our group companies, samples are taken from the dead fish and necessary analysis and determination studies are carried out by the veterinarian regarding the causes of death. The treatment management process determined by the veterinarian is followed up with a prescription, the excretion times of the drugs used are applied as prescribed and followed up.
 
In case of drug administration, infor www.tumaygroup.commation will be published on www.tumaygroup.com.
 
 
 
 
ASC DUYURUSU
Tumay ve grup şirketlerimize ait çiftliklerimizde Çipura ve Levrek türleri için herhangi bir hastalık salgını yaşanmamıştır, kritik seviyede tehlike altındaki hayvan veya memelilere zarar verilmemiştir.
Tumay ve grup şirketlerimize ait çiftliklerimizden Kdm Tarım çiftliğimiz de 2020 yılında levrek 27.658 adet balık kaçışı yaşanmıştır. 
Tumay ve grup şirketlerimize ait çiftliklerimizden Kdm Tarım çiftliğimiz de 2020 yılında biten çipura ve levrek biten kafesler için total açıklanamayan kayıp miktarı 23.946 adet; 
 
ASC standardının uygulandığı tesislerimizde yerel yetkililer ve ASC komitesi, nesli tükenmekte olan hayvan ve / veya memelilerin zarar görmesi durumunda, ilaç kullanımlarında, olası balık kaçışları ve sapma değerleri/açıklanamayan kayıplar hakkında bilgilendirilecektir. Bilgiler www.tumaygroup.com adresinde yayınlanacaktır.
Tumay ve grup şirketlerimize ait tüm çiftliklerimizde olası gözlemlenen balık ölümleri meydana gelmesi durumunda ölü balıklardan numuneler alınarak veteriner tarafından  ölüm nedenleri ile ilgili gerekli analiz ve tespit çalışmaları yapılır. Veteriner hekim tarafından belirlenen tedavi yönetim sürecinin reçete ile takibi yapılır, kullanılan ilaçların atılım süreleri reçete belirtildiği gibi uygulanır ve takibi yapılır.
İlaç uygulaması olması durumunda bilgiler  www.tumaygroup.com adresinde yayınlanacaktır.

 

Asc
Brcs
Ifs
Ggn